Velkommen til Sangtus Koret

Sangtus Koret er stiftet i 1976 under navn af Klarup Koret. Vi er 40 sangere. Sangtus lyder som Sanctus, der betyder hellig og indgår i den traditionelle messe, men som navnet antyder, kan vi også tage det hellige og klassiske med et gran salt. Vi synger faktisk kirkemusik som messer af Schubert og Rossini, kantater af Bach, Pergolesis, Stabat Mater, Örwalls Maria Sange, , men har også opført andre former for større korværker, fx Gades Elverskud  og nyere værker af John Høybye og Erling Kullberg. Korsange af danske, svenske, norske, tyske og engelsk-amerikanske komponister indgår i repertoiret. Koret er også blevet bedre til at swinge med det rytmiske.
Vi elsker at synge, har det sjovt med hinanden – og er begejstret for vores dirigent Johannes. Han formede Sangtus Koret i det nye årtusind og har genopbygget det, da han efter nogle års pause kom tilbage som korets dirigent. Vi øver hver onsdag aften fra 19.15 til 21.45. Hvert efterår og forår har koret en øvelørdag, hvor vi
kan gå i dybden med repertoiret til næste koncert. Foruden jule- og forårskoncerter indgår koncerter med et større korværk – og undertiden påskekoncerter.
Vi synger efter noder, så et vist nodekendskab er næsten en forudsætning, men man kan komme langt med den direkte indstudering af stemmerne og de nodefiler, medlemmerne har adgang til på korets hjemmeside. Nye medlemmer mødes med dirigenten, hvilket er særlig nyttigt, hvis man er i tvivl om sine forudsætninger eller hvilken stemme, man mest naturligt hører hjemme i.

Koret er medlem af Kor 72.

En koraften foregår på Skansevejens Skole, Skansevej 2, 9400 Nørresundby, onsdage fra 19.15 til 21.45.

Korets historie fra 1976 til i dag

Klarupkoret blev oprettet i sommeren 1976 af Povl Villumsen og Jan Ole Mortensen. Jan Ole Mortensen var på det tidspunkt musiklærer ved Klarup skole og samtidig leder af Klarup Pigekor og Klarup Skoles Kor.

Koret fik øvested på Klarup skole og arbejdede i LOF regi. Klarup skole fungerede som øvested indtil 1992, hvor man flyttede til Socialpædagogisk Seminarium i Vejgård.

Jan Ole Mortensen fortsatte som dirigent i 12 år, indtil det forsinkede 10 års jubilæum, der blev afholdt på Klarup Skole, Klarup Kirke og endelig på Klarup Kro. Jan Ole Mortensen var på det tidspunkt blevet udnævnt til musikkonsulent ved Aalborg skolevæsen, og det kneb derfor med tiden til at pleje Klarup Koret.

Susanne Hansen overtog i 1987 ledelsen af koret. Susanne Hansen har uddannelse som lærer og sanger.

Koret har i den forløbne tid afholdt adskillige koncerter og deltaget i korstævner og underholdningsarrangementer i bl.a. Aalborg Hallen. Senest har koret været på tourné til Wismar, som er en af Aalborgs venskabsbyer i Tyskland.

I de senere år har koret haft et frugtbart samarbejde med Arosia Koret, som hører til i Års. Korene har derved haft en mulighed for at opføre større værker som f.eks. Carl Nielsens “Fynsk Forår”. Koret fejrede samtidig sit 20 års jubilæum.

I sommeren blev det besluttet, at koret skulle skifte navn for at undgå forvekslinger med Klarup Pigekor og Klarup Skolekor. Koret vil herefter hedde SANGTUS.

Ved Arosia’s 25 års jubilæum indstuderede og opførte Arosia og Sangtus i løbet af 2 lange dage Jens Johansens og Erling Kullbergs rock-oratorium “Ever-smiling Liberty” baseret på “Judas Maccabæus”. Erling Kullberg dirigerede.

I efteråret 2000 opførte koret Mendelssohn Bartholdys “Elias” sammen med 120 andre sangere fra nordjyske amatørkor og Nordjyllands Amts Amatørsymfoniorkester. Dirigent var Søren Birch.

I foråret 2001 fejrede korets sit 25 års jubilæum med opførelsen af John Høybye’s værk: Livets Labyrinter. 120 sangere fra Arosia, Aalborg koret, Trosvik Blanda kor fra Fredrikstad og Karlskoga Kammarkör sang under ledelse af John Høybye. Desuden deltog 10 musikere.

Ved starten af efterårssæsonen 2001 overtog Anne Mette Vennegaard dirigentstokken efter, at Susanne Hansen havde været leder af koret i 14 år.

I foråret 2003 fejrede Trosvik koret sit 20 års jubilæum i Fredrikstad, Norge. Her deltog Sangtus koret også med bl. a. opførelsen af John Høybye’s værk: Livets Labyrinter. 120 sangere fra norske kor, Trosvik Blanda kor fra Fredrikstad og Karlskoga Kammarkör sang under ledelse af Renate Gjerløv Larsen. Desuden deltog 10 musikere.

Ved starten af efterårssæsonen 2003 overtog Johannes Rodh dirigentstokken efter, at Anne Mette Vennegaard havde været leder af koret i 2 år.

Koret Arosia fejrede i oktober 2004 sit 30 års jubilæum. Til denne lejlighed havde koret anmodet John Høybye om at skrive et nyt værk, ”The Arrow and the Song.”. Værket blev opført med deltagelse af Sangtus, Gedsted / Aalestrup Sangkor og Arosia.

Efter koncert på Hovedbiblioteket og Aalborg Sygehus Syd den 18. september 2010 trækker Johannes Rodh sig tilbage som leder af Sangtus. Morten Ahti Christensen (Morten Ahti Lyng) tiltræder.

Efter 2 års virke som dirigent for Sangtus trådte Morten Ahti tilbage på grund af nye, store opgaver i Hjørring. I stedet tiltræder Julian Rasmussen i sommeren 2012.

I påsken 2014 opførte Sangtus koret Pergolesis ”Stabat Mater” i Skalborg og Gunderup kirker. Opførelsen var med 2 professionelle sangsolister: Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran, og Morten Krogh Mortensen som kontratenor. Desuden medvirkede orkester bestående af 4 strygere fra Aalborg symfoniorkester og organist Eva-Marie Kjær Olesen under ledelse af korets dirigent Julian Rasmussen. Arrangementet havde et budget på ca. 40.000 kr., hvor Augustinusfonden og Nordea fonden hver bidrog med 10.000 kr. og Aalborg kommune med 7.000 kr., mens koncertindtægter fra i alt 4 kirkekoncerter dækkede resten.

Efter forårssæsonen 2014 trækker Julian Rasmussen sig tilbage på grund af nyt, fuldtidsjob som organist ved Nibe/Vokslev kirker. I stedet tiltræder Marina Sørensen.

Marina Sørensen trækker sig tilbage i foråret 2015. I stedet vælges Thomas Olesen som korets dirigent.

Sangtus består i dag af ca. 40 kvindelige og mandlige sangere i alderen 60+ . Korets sangere kommer fra Nørresundby, Aalborg og opland.