Vi tager behandlingen af personlige oplysninger alvorligt og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver hvilke persondata vi bruger, og hvordan vi håndterer dem. Vi har strammet op på håndteringen og lagringen af personfølsomme data.
Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden du selv har givet os disse oplysninger.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for at opnå kontakt, f.eks. når du er udmeldt af koret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Se fortegnelse over behandling af Personoplysninger i Sangtus Koret herunder.

 

Fortegnelse over behandling af Personoplysninger i Sangtus Koret

Korets øvested:
Festlokalet på Skansevejens Skole
Skansevej 2
9400 Nørresundby
CVR:   26428467

Dato for seneste ajourføring af dokument: 21-05-2018

1: Kontaktadresser:
Formand: Kirsten Trap Bayer, Telefon: 98139633, ktrapbayer@gmail.com
Kasserer: Keld Kollerup Kvist, Mobil: 42246930, Keld.kvist@mail.com

2: Formålene med behandlingen
Foreningen er et voksent, blandet kor. Der opkræves kontingent, der normalt betales via bankoverførsler. Koret udsender telefon-, mail og adresselister med stemmefordeling. Hvis medlemmerne accepterer og ønsker det tillige angivelse af indmeldelsesdato i koret og fødselsdag. Der udsendes mødereferater og indkaldes til generalforsamling. Der føres regnskab og betales for timeforbrug hos Musisk Oplysningsforbund(MOF), og der søges pensionisttilskud via MOF fra kommunen, hvilket kræver cpr numre kan oplyses af kasseren på forlangende fra MOF/Kommunen.

Koret råder over et billedarkiv over fotografier af hele koret og af kormedlemmer , der har deltaget i rejser og eller arrangementer og koncerter. Billederne bruges til PR og i forbindelse med annoncering af koncerter og hvervning af nye medlemmer.

Koret får periodisk foretaget en fotografering af de enkelte kormedlemmer til brug for præsentation af nye og gamle medlemmer for hinanden og hjælp til indlæring af navne. Disse billeder bruges kun udadtil efter indhentet personlig tilsagn.

Dirigenten aflønnes af MOF ( Musikernes oplysnings Forbund). Her indhentes fornødne personoplysninger, bank kontonummer og billede.

3: Hvilke personoplysninger behandler vi?:
Almindelige personoplysninger:
Navn, Mailadresse, Adresse, Telefon, Ind- og udmeldelsesdato, Fødselsdato, Placering på korstemme

Oplysninger med højere beskyttelse:
CPR nr., Portrætfotos med navn, Opbevares af Kassereren i låst fil. Kassererens PC Er låst med adgangskode.!

4: Hvem behandler vi oplysninger om:
Der behandles oplysninger om : kormedlemmer, Dirigent, Musikere.

5: Der videregives oplysninger til: MOF, Kommunen/ Skat, Øvrige kormedlemmer – Kormedlemmerne giver deres accept til udsendelse af  kontaktoplysninger til øvrige kormedlemmer.

6: Hvornår sletter vi personoplysninger.
Vi sletter alle oplysninger om medlemmer og dirigent, når tilhørsforholdet endeligt ophører – senest efter 3 år.

For ansatte og aflønnede musikere og instruktører opbevares oplysninger i op til 5 år efter regnskabslovgivningen.

7:  Hvordan opbevarer vi personoplysningerne
Vi opbevarer alle personoplysninger på elektroniske filer med adgangskode på kassererens computer eller i skyen, som tillige er beskyttet af password til åbningsskærmen. Kasseren kan give adgang til formand og sekretær.
Adresselister, oversigt over medlemmer med fotos og navn runddeles til korets medlemmer som papirkopier fra bestyrelsen.
Maillister med udsendelse til hele koret håndteres ved brug af BCC

8: Hvad gør vi , hvis der sker brud på persondatasikkerheden:
Vi kontakter vores hovedorganisation og drøfter, om vi skal kontakte politiet.

9: Hvad kan vores IT-system og har vi tænkt databeskyttelse ind i systemet:
Vi har ikke eget datasystem, men klarer os med almindelige kontorprogrammer, hvor vi fremover låser vore filer med persondata med kodeord. Alle bestyrelsesmedlemmer med adgang benytter alene computer med låst skærm og kodeord til de låste filer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til hjemmesiden:

 

Persondatapolitik for Sangtuskoret                                                                             21-05-2018

 

Vi tager behandlingen af personlige oplysninger alvorligt og har

derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver hvilke persondata vi bruger, og hvordan vi håndterer dem. Vi har strammet op på håndteringen og lagringen af personfølsomme data.

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden du selv har givet os disse oplysninger.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for at opnå kontakt, f.eks. når du er udmeldt af koret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Se: Fortegnelse over behandling af Personoplysninger i Sangtus Koret