Bestyrelsen

Anker Gemzøeformand30 11 46 63/formand@sangtus.dk
Eva Lillelundkasserer
Helle Moesgaardnæstformand
Anette Heeringsekretær
Hanne Dannesbonodeansvarlig
Børge Rasmussensuppleant
Marianne Larsensuppleant
Ejvind Nørgaardæresmedlem