Velkommen til Sangtus Koret

Sangtus Koret er stiftet i 1976. Vi er 35-40 sangere. Sangtus lyder som Sanctus, der betyder hellig og indgår i den traditionelle messe. Som navnet antyder, kan vi også tage det hellige og klassiske med et gran salt. Vi har faktisk sunget kirkemusik som messer af Schubert og Rossini, kantater af Bach, Pergolesis Stabat Mater, Örwalls Mariamusik, men har også opført andre former for større korværker, fx Gades Elverskud og en række nyere værker af John Høybye, Erling Kullberg og Per Drud. Korsange af danske, svenske, norske, tyske og engelsk-amerikanske komponister indgår i repertoiret. Koret formår også at swinge med det rytmiske.

Vi elsker at synge, har det sjovt med hinanden – og med vores dirigenter Maia Lundqvist Holm (forår) og Johannes Rodh (efterår). Hvert efterår og forår har koret en øvelørdag, hvor vi kan gå i dybden med repertoiret til næste koncert. Foruden jule- og forårskoncerter indgår koncerter med et større korværk – og undertiden påskekoncerter.

Vi synger efter noder, så et vist nodekendskab er en god forudsætning, men man kan også komme langt med den direkte indstudering af stemmerne og de nodefiler, medlemmerne har adgang til på korets hjemmeside. Nye medlemmer mødes med dirigenten, hvilket er særlig nyttigt, hvis man er i tvivl om sine forudsætninger eller hvilken stemme, man mest naturligt hører hjemme i.

Koret er medlem af Kor 72 og Musisk Oplysnings Forbund (MOF, Nord).

Vi øver onsdage fra 19:30 til 22:00. Vi har fast øvelokale i Kirkens Hus, Kapelvej 2A, 9400 Nørresundby. Nørresundby Kirke, der med stor velvilje huser os på øveaftnerne, har vi et samarbejde med. For husly kvitterer vi med årlige koncerter.

Korets Historie

Sangtus Koret blev oprettet i 1976 under navn af Klarup Koret. I 1992 flyttede øvestedet til Socialpædagogisk Seminarium i Vejgaard og siden til steder i Nørresundby, bl.a. Skansevejens Skole, hvor vi stadig har vikarlokaler til rådighed, når der er for stort pres på Kirkens Hus. Koret er bredt baseret i Aalborg og omegn. I de første 12 år var Jan Ole Mortensen dirigent. Fra 1987 fulgte en lang periode under ledelse af Susanne Hansen. Fra 2003 til 2010 var Johannes Rodh dirigent. Efter en periode med forskellige andre dygtige dirigenter overtog Johannes Rodh atter dirigenthvervet i 2017. På grund af stor travlhed især om foråret har han måttet bede om at afgive hvervet i denne del af året. Fra foråret 2023 har Sangtus Koret med Maia Lundqvist Holm fået en meget kvalificeret og engageret dirigent.   

Faste og altid fornøjelige indslag i korets virke har været julekoncerter og forårskoncerter. Vi har optrådt ved julekoncerter ved mange kirker i hele Nordjylland. Foruden disse har koret opført en række store korværker med instrumentalledsagelse, ofte med orkester og solister. Det er dels gjort ved egne kræfter, dels sket i samarbejde med andre kor. Ud over sådanne samarbejder med to eller tre parter har Sangtus medvirket i en lang række bredere arrangementer, i nogle tilfælde ved kor 72, i andre som lokale initiativer med formidling af MOF. I en årrække var Sangtus Koret et af stamkorene ved Opera i kor under ledelse af Erling Kullberg. Sangtus var ligeledes stamkor i en række julekoncerter i Nordkraft med Søren Birch som dirigent. Desuden har der været længerevarende samarbejde mellem Sangtus og en række udenlandske kor. Et af dem har været med Tarbatukoret fra Tartu i Estland, som har været på festlige besøg flere gange. Et andet betydningsfuldt samarbejde har været med Trosvik Blanda Kor i Frederiksstad, Norge. Det har indebåret flere gensidige og aktive besøg ved jubilæer og andre store arrangementer.  I tilknytning til sådanne samarbejder har der været en række korrejser, bl.a. til Wismar, til Sydslesvig, Kristiansand og Frederikstad. Rygraden er og bliver dog det hyggelige og musikalske samvær ved den ugentlige øveaften.   

Sangtus Koret synger i Vor Frue Kirke, Aalborg, sammen med korsangere fra Norge.